Birgitta Södertun

Birgitta Södertun (KD), gruppledare i Region Skåne

Just nu anländer dagligen hundratals människor som kommit via Tyskland och Danmark till färjeläget i Trelleborg, till Malmö över Öresundsbron och till Helsingborg. Bara till Trelleborg har det vissa veckor kommit tusen ensamkommande flyktingbarn.

– Skåne ligger på många sätt i frontlinjen för den aktuella situationen, säger Birgitta Södertun, gruppledare för Kristdemokraterna i Region Skåne.

I och med det akuta läge och den flyktingsituation som råder i landet, har Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor idag presenterat en rad förslag för att effektivisera mottagandet och minska trycket på det svenska asylsystemet. De gemensamma principerna för den reglerade migrationen är satta ur spel när Dublinförordningen inte efterlevs – vilket gör att de förutsättningar som det svenska asylmottagningssystemet bygger på inte gäller.

Några av förslagen*:
1) Inför gränskontroller. Inför asylansökningsområden nära de stora gränsövergångarna. Bemanna dessa med sjukvårdskompetens för att möta vårdbehov och behov av psykosocialt stöd.
2) Korrekta beslutsunderlag för större rättssäkerhet: Rätt till anhöriginvandring ska endast gälla för de anhöriga som den asylsökande informerat om vid ansökningstillfället. Förbättra åldersbedömningarna av ensamkommande barn.
3) Tillsätt en kriskommission för att ta fram förslag för effektivare integration och bättre mottagande.
4) Sprid ansvaret för ankomst av ensamkommande på fler kommuner. Öka det statliga ansvaret.
5) Öka stödet till FN:s flyktingorgan och andra hjälporganisationer i flyktingläger i Syriens närområde.

– Blir förslagen verklighet kan vi få ett mer realistiskt mottagande med både hjärta och hjärna, konstaterar Birgitta Södertun.

– De här förslagen är extra angelägna ur ett skånskt perspektiv. Man kan tänka sig att de här asylansökningsområdena skulle kunna upprättas nära gränsövergångarna i Malmö, Helsingborg och Trelleborg. Det skulle öka kontrollen på vilka som kommer till Skåne, liksom möjligheten att bevilja eller avslå asylansökningar snabbt, säger Birgitta Södertun.

– Region Skåne skulle med asylansökningsområden få bättre möjlighet att ge sjukvårdskompetens till de asylsökande, som ofta har vårdbehov och lider av posttraumatiskt stressyndrom, avslutar Birgitta Södertun.

* Läs samtliga Kristdemokraternas nya förslag på: https://kristdemokraterna.se/Global/pdf/151110%20Migrationspolitiskt%20paket.pdf

 

För mer information:
Birgitta Södertun (KD)
Gruppledare
Tel: 076-889 01 63