För ett år sedan meddelade den rödgröna regeringen att man avsåg avskaffa det obligatoriska vårdvalet (enligt Lagen om Valfrihetssystem) inom primärvården. Obligatoriet innebär att alla regioner och landsting inte kan stoppa privata etableringar av vårdcentraler som konkurrerar med offentliga vårdcentraler.

Först tvingades regeringen delvis backa efter kritik från lagrådet. Och idag kom ett nytt besked från civilminister Ardalan Shekarabi (S) – avskaffandet kommer inte heller att finnas med i Ilmar Reepalus (S) utredning om valfrihet i välfärden.

–  Jag välkomnar det här beskedet. I Region Skåne infördes det här vårdvalet för sex år sedan i bred politisk enighet. Antalet vårdcentraler har sedan dess ökat med ungefär en fjärdedel. Nu försvinner regeringens hot mot vår valfrihet, säger Birgitta Södertun (KD), gruppledare i Region Skåne.

–  Obligatoriskt vårdval i primärvården garanterar att varje medborgare kan känna sig trygg i att kunna välja en alternativ vårdcentral inom ramen för den gemensamt finansierade välfärden. Klåfingriga politiker ska inte kunna ta ifrån patienten den rätten, säger Per Einarsson (KD), vice gruppledare.

 

För mer information:
Birgitta Södertun (KD)
Gruppledare
Tel: 076-889 01 63

Per Einarsson (KD)
Vice gruppledare
Tel: 072-528 84 17