sodertunprofileRegionfullmäktiges budgetmöte går mot sitt slut. Nu är den rödgröna budgeten i Region Skåne klubbad. Men en seger för Kristdemokraterna och Alliansen är det faktum att det inte blev någon skattehöjning. Endast Vänsterpartiet föreslog höjd skatt. Mycket talar för att Skåne nästa år kommer att ha lägst skattesats (10,69 kr per intjänad hundralapp) av Skånes kommuner och landsting.

– Det finns mycket kvar att göra för en bättre och mer kostnadseffektiv vård i Region Skåne innan behov av skattehöjning finns, säger Kristdemokraternas gruppledare Birgitta Södertun.