IMG_20151027_114408

Oppositionsledaren i Region Skånes sjukvårdsnämnd KRYH Per Einarsson (KD), avslutade nyss sitt anförande på regionfullmäktige. Det är sjukvårdsdelen av 2016 års budget för Region Skåne som debatteras. Allians för Skånes budgetförslag innehåller tydliga kristdemokratiska inslag och prioriterar satsning för att korta vårdköer och långsiktigt ekonomiskt ansvar. Här följer Per Einarssons anförande i sin helhet. Det talade ordet gäller.

”Fru ordförande, ledamöter, åhörare och press

Många har redan kritiserat processen. Jag tänkte först låta bli, men det går inte. Det här är så exceptionellt dåligt hanterat. Vi här inne är satta att ta ansvar för skånsk hälso- och sjukvård – välfärdens allra viktigaste uppdrag. Tillsammans, i god demokratisk ordning, ska vi väga för- och nackdelar mellan olika förslag – förslag som kommer få stora konsekvenser för skåningarnas liv. 30 miljarder. 30 000 anställda. Var finns respekten för detta uppdrag när nytt förslag kommer fredagen innan? Ett förslag som kastar om hundratals miljoner kronor. Ett förslag med en annan beräkningsgrund. Det är faktiskt inte hållbart!

Tyvärr har vårdens ekonomi hanterats lika illa under året. Utgångsläget inför den budget vi nu diskuterar har försämrats under hela året. Åtgärderna har dröjt. I sjukvårdsnämnderna har vi i Alliansen lagt en rad förslag om åtgärder men alla har avvisats. Har man inte styr på ekonomin så kommer få saker att bli verklighet. Det såg vi i år- och risken är samma inför nästa år.

***

Fru ordförande. Skånsk vård ska vara att lita på. Den ska präglas av Tillgänglighet, Värdighet och Valfrihet. Viktiga ord när vi Kristdemokrater är med och påverkar budget!

Men tillgängligheten är i gungning. Köerna förvärras. Vi ser det t.ex. i denna del av Skåne när det gäller prostatacancerpatienter.

I vår tillgänglighetssatsning prioriteras kampen mot cancerköerna, helt enligt den modell Göran Hägglund initierade. Vi inför en regional modell som belönar de verksamheter som håller köerna nere och kvalitén uppe.

 

Vårdcentralerna ska vara att lita på med bättre öppettider och läkare som har tid att ta emot. Här vänder vi oss mot styrets nedprioritering. Den kommer förskjuta problemen och ge längre köer i andra änden. Istället prioriterar vi fler utbildningsplatser för läkare i allmänmedicin för att öka läkartätheten och vi slår vakt om hembesöken, särskilt till våra äldre!

Värdighet! Att vi får bättre ordning på sjukvården för våra äldre handlar om värdighet för den enskilde, men det är också nyckeln till de flesta problemen i vården. Här har vi gjort för lite.

Förutom att värna läkartätheten och hembesöken föreslår vi:

  • Att målet för läkemedelsgenomgångar nås. Det är faktiskt pinsamt att målet missas även i år.
  • Att den avancerade hemsjukvården byggs ut och kombineras med nya e-hälsolösningar som vi stimulerar särskilt i vår budget.
  • Att särskilda avdelningar inrättas för utskrivningsklara patienter.
  • Att vi håller fast vid målet om en äldrevårdcentral i varje kommun.
  • Och att mer görs för att övertyga kommunerna om sjukvårdsavtalet.

Valfrihet. Just nu står det stilla i resan mot mer patientmakt. Här vill vi se fyra nya vårdval för att öka skåningarnas valfrihet.

Och sist men inte minst så står vi upp för ekonomisk stabilitet. När vården står inför historiskt stora investeringar, väljer styret att dra ner resultatet till en procent, att därmed sticka hål i det tak som ska skydda vid oväder. Det är inte att ta långsiktigt ansvar.

För övrigt anser jag att Hässleholms operationsavdelning ska renoveras!

Vi Kristdemokrater yrkar bifall till alliansens budget!”