Birgitta Södertun, gruppledare och ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden, och Per Einarsson, vice gruppledare och ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

På dagens sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden togs beslut om att Region Skåne ska genomföra en utredning av den skånska ambulanssjukvården, såväl egen som privat regi. Utredningen ska utvärdera och jämföra ambulanssjukvårdens olika delar, bland annat utifrån frågor som rör tillgänglighet och medicinsk kvalitet. Utredningen ska presenteras för nämnden senast april nästa år.

I december förra året fattade styret ett inriktningsbeslut om att all ambulanssjukvård ska drivas i egen regi. Beslutet togs helt utan underlag på bordet.

Men nu vann alltså ett alliansförslag som har samma inriktning som den motion Kristdemokraterna lämnat in. Läs mer om den här: Gör om, gör rätt.

I juni skrev Kristdemokraternas gruppledare Birgitta Södertun en artikel i Skånska Dagbladet med samma inriktning: Vem driver den skånska ambulanssjukvården 2018? Nu kommenterar hon dagens beslut i ett pressmeddelande:

– Det var ett bakvänt sätt att hantera frågan på, nu blir det chans att göra om och göra rätt. Det viktigaste är ju vad som blir bäst för patienterna. Då är det också rimligt att först jämföra och utvärdera nuvarande organisation innan man bestämmer sig för en ny, säger Birgitta Södertun (KD), gruppledare för Kristdemokraterna, som tidigare i år lämnade in en motion med liknande innebörd som dagens initiativ.

En framgång för den linje vi drivit en tid, alltså. Vår motion behandlas senare i höst.