SUS Lund

Under det rödgröna styret av Region Skåne har ett tjänstemannabeslut tagits om att i sommar (den 22 juni till 16 augusti) stänga akutintaget för ambulanser i Lund nattetid (kl 21-08). Detta beslut får självklart stora återverkningar för verksamheten vid både Skånes universitetssjukhus (SUS) Malmö och SUS Lund.

De rödgröna har alltså valt att inte låta beslutet vara uppe för politisk behandling i sjukvårdsnämnd SUS. Istället för att ta politiskt ansvar för stängningen har alltså endast ett tjänstemannabeslut tagits. Allians för Skåne och Kristdemokraterna anser att beslutet enligt kommunallagen borde tagits politiskt. Detta eftersom det är så omfattande och får så pass stora konsekvenser för allmänheten. Därför har Kristdemokraternas gruppledare Birgitta Södertun tillsammans med allianskollegor nu överklagat beslutet till förvaltningsrätten.

Läs mer på Opposition Skåne: Alliansen överklagar beslutet om akuten i Lund:

Det var den 26 maj som uppgiften om en hel eller delvis stängning av akuten i Lund nattetid kom. Uppgiften förnekades av hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Anna-Lena Hogerud (S):  ”Vi har inte diskuterat någon stängning av akuten i Lund”, sa hon till SVT (27/5). Och tillade: ”… från politikens håll finns inget förslag …”

En stängning av akutmottagningen på Sus Lund under sommaren skulle öka trycket ännu mer på akutmottagningen på Sus Malmö, som nästan dubblar antalet invånare i upptagningsområdet. Till flödet från Lund kommer dessutom den normalt ansträngda sommarsituationen vid alla sjukhus i Skåne. Både i Lund och i Malmö kommer Sus att ha färre vårdplatser öppna än under förra sommaren. Det påverkar också ambulanskapaciteten. Koncentrationen av ambulanser kring Malmö och Lund innebär både längre transporter och därmed risker för patientsäkerheten. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, tänker nu undersöka om patientsäkerheten kan garanteras. Vårdförbundet är bekymrat. Och skyddsombuden funderar på om man ska tvinga fram en stängning helt och hållet. Lägg till detta att hanteringen av akutmottagningen på universitetssjukhuset påverkar den rikssjukvård som Region Skåne har.

Den 3 juni kom så det beslut som Alliansen befarade, men då på tjänstemannanivå. Detta väckte frågan om ett överklagande. Tjänstemannabeslutet om att stänga akuten i Lund för ambulanser under halva dygnet bygger inte på ett tidigare fattat beslut, och det är till sin art så ingripande att det enligt praxis borde ha tagits politiskt

Alliansen föreslog för övrigt på ett tidigt stadium, redan innan jul, lösningar på den sjuksköterskebrist som ligger till grund för stängningen. Vi ville exempelvis på regionstyrelsens sammanträde i december se en satsning värd 40 miljoner kronor för att bekämpa sjuksköterskebristen. Bättre karriärmöjligheter och löneutveckling för sjuksköterskor är två konkreta förbättringar som de pengarna kunde gått till. Men S och MP röstade ner förslaget och sköt problemen på framtiden. Följdverkningarna ser vi nu.