sodertunprofile

Birgitta Södertun, gruppledare.

I samband med morgondagens sammanträde i regionfullmäktige ställer Kristdemokraternas gruppledare Birgitta Södertun en fråga till regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S), med anledning av det rödgröna beslutet att i sommar stänga akuten vid Skånes Universitetssjukhus (SUS) i Lund nattetid:

Tror du stängningen i Lund kommer ha en positiv inverkan på våra möjligheter att behålla och i framtiden få nya rikssjukvårdsuppdrag i Skåne?

Bakgrunden är att Region Skåne sedan flera år tillbaka bedriver rikssjukvård. Detta förtroende, som ges av Socialstyrelsen och rikssjukvårdnämnden, visar att skånsk universitetsjukvård är bland de absolut bästa i landet inom flera områden och vi vet att denna kunskapsintensiva miljö spiller över positivt på vården i Skåne. Så sent som i april skickades två ansökningar in om att förlänga uppdrag. Därtill ska noteras att utvecklingen går mot att fler och fler diagnoser kan komma att definieras som rikssjukvård.

I sommar stängs akutintaget på SUS Lund nattetid för ambulanser. Det är en allvarlig situation som riskerar att innebära konsekvenser för patientsäkerheten för till exempel traumapatienter. Därtill riskerar det också att skapa frågetecken kring hur skånsk universitetsjukvård mår och vilken beredskap som finns i organisationen.