Följande artikel publicerades ursprungligen i Skånska Dagbladet den 2 juni 2015.

Skånska Dagbladet 2 juni 2015

Birgitta Södertun i Skånska Dagbladet den 2 juni 2015.

Den skånske medborgaren ska kunna lita på en väl fungerande ambulanssjukvård. Ambulanssjukvården ska vara väl integrerad med akutsjukvården för att ge patienten bästa möjliga omhändertagande. Ett sätt att åstadkomma bästa möjliga integration kan vara att låta Region Skåne, som redan bedriver akutsjukvården, även driva ambulanssjukvården.

Idag är ambulansverksamheten i Skåne uppdelad i fyra distrikt. I tre av dessa är det privata utförare (Falck och Samariten Ambulans) som kör ambulanserna och utför vården av patienten innan denne når sjukhuset. I det fjärde distriktet, nordvästra Skåne, körs ambulanserna i Region Skånes egna regi. Det var vi i Kristdemokraterna som 2013, när avtalen med de privata utförarna skrevs, såg till att ett distrikts verksamhet drivs i egen regi. Detta för att bättre kunna utvärdera och jämföra resultaten i vården och nyttan för patienten.

Inför 2018, när avtalen går ut, är det viktigt att Region Skåne fattar ett beslut om ambulanssjukvården som ser bortom ideologiska skygglappar. Det rödgröna styret i regionen hann knappt ta över styret av regionen innan man beslutat att ta fram en handlingsplan för hur, inte om, man ska ta tillbaka ambulanssjukvården i egen regi. Det gjorde man på budgetfullmäktige i december – på initiativ av vänsterpartiet.

Problemet är att man inte berättat varför detta gör vården bättre för den enskilde patienten. Faktum är att man fattade beslutet helt utan seriöst underlag. På samma sätt hörs det ibland från borgerligt håll att det finns ett egenvärde i att verksamheter bedrivs i privat regi. Men ambulanssjukvården är för viktig för att hamna i korselden mellan partipolitiskt låsta ideologiska skyttegravar. Vänstern har fel i sin tro på att offentliga monopol är lösningen på alla samhällsproblem. Men det kan också vara så att patientnyttan blir bättre om ambulanssjukvården drivs just i offentlig regi. Inte minst på grund av möjligheten till en mer sömlös integration med sjukhusens akutvård. Kristdemokraterna i Region Skåne stänger därför inga dörrar till ambulans i egen regi.

Men innan avgörande fälls om vem som driver ambulanssjukvården från 2018 och framåt måste vi ha ett bättre underlag för att fatta beslut. Därför har vi i Kristdemokraterna nu lämnat in en motion till regionfullmäktige om att den nuvarande organisationen för ambulanssjukvården måste utvärderas – utifrån såväl kvalitet, tillgänglighet och resurseffektivitet. Även personalens synpunkter måste lyssnas in systematiskt. Är sjukvårdspersonalen missnöjd blir vården sämre.

När denna förutsättningslösa utvärdering är gjord föreslår vi att ett nytt beslut om driftsform ska tas, senast i juni 2016. Då kan vi få en långsiktigt hållbar lösning för den skånska ambulanssjukvården. Den skånske akutpatienten ska inte hållas som gisslan i ett ideologiskt skyttegravskrig. Ambulansjukvården är livsviktig och alltför central för välfärden för att vi ska kunna acceptera att beslut tas utan underlag.

Birgitta Södertun (KD)
Gruppledare Region Skåne