sodertunheader

Utvärdera först, förändra sen. Det är Kristdemokraternas budskap i en motion om ambulanssjukvården i Region Skåne. Bakgrunden är att det nya styret i december 2014 beslutade att all ambulanssjukvård ska återgå i egen regi. Beslutet togs i samband budgetfullmäktige och inga underlag fanns på bordet i frågan.

– Det är ett oseriöst och ett bakvänt sätt att hantera så viktig verksamhet på. Det enda rimliga vore att först utvärdera och jämföra nuvarande verksamheter innan man går vidare med så stora förändringar, säger Birgitta Södertun (KD), gruppledare.

– Vi kristdemokrater stänger inte dörren för egen regi, men vi vill vi först veta att kvalitén och resurseffektiviteten blir bättre. Det är det som är det viktiga för oss och jag är säker på att skåningarna håller med.

I september 2013 återtogs det nordvästra distriktet i egen regi. Övriga tre distrikt drivs av externa utförare. Kristdemokraterna var pådrivande bakom beslutet 2013 och ett av skälen var att möjliggöra jämförelser. Eftersom nuvarande avtal löper ut först 2018 finns tid att hantera frågan annorlunda, menar Kristdemokraterna:

– Vi föreslår att ett nytt beslut om driftsform fattas i mitten av nästa år. Fram till det hinner man titta seriöst på frågor om kvalité, tillgänglighet och resurseffektivitet. Personalens synpunkter ska också lyssnas in i utvärderingen, avslutar Södertun.

Vid frågor kontakta:
Birgitta Södertun (KD)
Gruppledare i Region Skåne
076-889 01 63