sodertunrf

Här följer Kristdemokraternas gruppledare Birgitta Södertuns anförande i regionfullmäktigedebatten om Region Skånes Årsredovisning 2014:

”Ordförande, ledamöter, åhörare

Jag vill börja med att rikta ett varmt tack till personalen i den skånska vården för alla fantastiska insatser som gjorts under året.

2014 var ett minst sagt händelserikt år. Det återspeglas också i årsredovisningen som nog är den tjockaste och mest faktaspäckade jag sett under mina år i regionen.

Hur kan man då sammanfatta året? Ja, en bra bit på vägen, men långt ifrån framme. Det var mycket nytt som byggdes upp. Många brister som rättades till. Men det finns också problem som kvarstår och en osäkerhet kring hur styret kommer att förvalta allt det positiva.

Jag tänker uppehålla mig särskilt kring utvecklingen i sjukvården.

För hur vi löser äldrevården, det är nog den tuffaste utmaningen vi har. Här flyttades flera positioner fram under förra året. Konceptet med äldrevårdcentraler infördes. Jag känner en stolthet över att 50 stycken har startat på bara ett år. Där får dom äldre mer tid på besöken och rätt kompetens omkring sig.

Den avancerade hemsjukvården byggdes ut med över 30 procent. Det gjorde det möjligt för över 300 nya patienter att få specialiserad vård i hemmet istället för på sjukhus. Och när det gäller antalet riskbedömningar för att undvika fallolyckor så ökade dem i hela Skåne.

Vad som däremot är problematiskt det är att antalet gemensamma vårdplaneringar med kommunerna stod stilla OCH läkemedelsgenomgångarna på sjukhusen sjönk. Det är oacceptabla delar av 2014 års resultat.

Inom cancervården gick tillgängligheten åt rätt håll. Kontaktvägarna in i vården stärktes. Men tiden mellan diagnos och behandling fortfarande för lång och ojämlikheten över Skåne är fortfarande för stor. Göran Hägglunds kösatsning i cancervården, tas nu vidare och ger Skåne 55 miljoner i år. Det är ett steg på vägen, men fler insatser behövs på området.

Ytterligare fyra första linjen-mottagningar startade. På så vis kan fler unga med psykiska besvär få hjälp i rätt tid. Nu finns nio mottagningar i Skåne och tack vare Alliansens yrkande på budgeten så kommer denna vården stärkas ytterligare även i år. Ifjor började också landets första mobila ungdomsmottagning att rulla, en innovativ lösning till gagn för unga på mindre orter.

Skåningarnas makt över sin vård ökade. Fyra nya vårdval och flera tilläggsuppdrag infördes. Det ökar mångfalden och ger en mer anpassad service. Och skåningen utnyttjade sin möjlighet att rösta med fötterna. Antalet omlistningar i primärvården ökade med 25 procent. Vad som dock är beklämmande, är att styret plockat bort alla budgetmål om att skåningen ska kunna göra smarta val, och att valfriheten ska öka. Jag ser en stor risk att valfriheten får stå tillbaka framöver.

Det är också tydligt att IT både kan hjälpa och stjälpa. Under 2014 hjälptes patientmakten när skåningarna gavs tillgång till sin egen journal via nätet. Fler besök kan nu bokas online. Men vi ser också hur dåliga IT-system och andra administrativa bördor äter av personalens tid. Det var viktigt att vi tillsatte förenklingskommissionen och över 800 förslag har kommit in från personalen. Nu vill det till att styret gör verkstad av detta.

När det gäller ekonomin så når resultatet upp till 2 procent. Samtliga finansiella mål uppnås bortsett från skattehöjningen. Det konstateras i årsredovisningen att ekonomin är på rätt väg. Eller att den var på rätt väg. För enligt den senaste prognosen dras årets budget över med drygt 600 miljoner. Risken är, att nästa gång vi diskuterar årsredovisningen, så är det inte bara det politiska innehållet som lyser rött, utan även siffrorna. Låt oss hoppas att ni börjar agera för motsatsen. Det kommer behövas om vi ska klara de problem som finns.

Med det, fru ordförande, yrkar jag bifall regionstyrelsens förslag.”