birgittaper
Birgitta Södertun och Per Einarsson (Foto: Jens Christian)

Kristdemokraterna ställer på morgondagens regionfullmäktigemöte två frågor till den styrande rödgröna minoritetskoalitionen.

På kristdemokratiskt initiativ tog regionfullmäktige i december beslut om att Region Skåne ska arbeta för att varje skånsk kommun ska ha en familjecentral till år 2016. Med anledning av detta ställer Kristdemokraternas gruppledare Birgitta Södertun (KD) en fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Anna-Lena Hogerud (S).

– På familjecentraler samlas kompetens från kommun och region på samma ställe, vilket leder till en enklare vardag för barn och föräldrar. Idag saknas familjecentraler dock i 17 av de 33 skånska kommunerna. För att nå full täckning till 2016 måste regionstyret arbeta snabbt och hårt gentemot de berörda kommunerna, säger Birgitta Södertun (KD).

Frågan som Birgitta Södertun ställer på morgondagens regionfullmäktige blir således:

Finns det någon konkret handlingsplan om hur målet ska nås, och om inte, tänker du ta initiativ till en sådan så fort som möjligt?
Med anledning av det stora prognosticerade underskottet (125 miljoner kronor) inom sjukvårdsförvaltningen KRYH (sjukvården i Östra Skåne) ställer sjukvårdsnämnd KRYH:s andre vice ordförande Per Einarsson (KD) en fråga till ordförande Maria Nyman Stjärnskog (S).

– Sjukvårdsnämnd KRYH har ansvar för hur förvaltningens resurser används. Därför är det anmärkningsvärt att den ekonomiska uppföljningen, med prognos om stort ekonomiskt underskott, inte hanterades på nämndens förra sammanträde. Det fanns ingen möjlighet för nämnden att föreslå åtgärder eller ge tjänstemännen uppdrag, säger Per Einarsson (KD).

Frågan som Per Einarsson ställer på morgondagens regionfullmäktige blir således:

Om vi ska ta ansvar för ekonomin och verksamheten i Kryh, borde inte då uppföljningarna finnas med som ärenden på våra nämndsmöten?

 

För mer information och kommentarer:
Birgitta Södertun (KD)
Gruppledare
Tel: 044-309 33 53

Per Einarsson (KD)
Andre vice ordförande, Sjukvårdsnämnd KRYH
Tel: 044-309 31 38