På dagens sammanträde i regionstyrelsen behandlades bland annat Region Skånes årsredovisning för 2015. Det goda resultatet – plus 647 miljoner – för det sista året av åtta med borgerligt styre, är såklart positivt. Inte minst i kontrast till de underskottsprognoser som direkt visat sig sedan de rödgröna tagit över styret i regionen.

I årsredovisningen tas också den stora utbggnaden av vården i livets slutskede upp. Tillgången till avancerad hemsjukvård har ökat – exempelvis har hembesöken till framför allt barn ökat med 66%. Även den lindrande vård, såväl fysisk som psykisk, som ges som slutenvård i livets slutskede har kunnat ges till fler personer – inte minst i Malmö-Lund-området som tidigare varit eftersatta. Det har sedan länge varit en kristdemokratisk prioritering att göra vården i livets slutskede jämlik över Skåne och vi är glada över att nu fått igenom vår politik på området.

I årsredovisningen följs också målet om att ”Medborgaren ska känna sig informerad och kunna göra smarta val” upp. Det är glädjande att kunna läsa att antalet omlistningar mellan vårdcentraler ökat med 25% – från 165000 till 206000. Att fler människor fått upp ögonen för att man kan flytta mellan olika vårdcentraler, såväl offentliga som privata, inom ramen för det solidariskt finansierade valfrihetssystemet är positivt. Detta stimulerar vårdgivarna till att ständigt arbeta med kvaliteten i vården och bemötandet gentemot patienten.

Och därför är det också illavarslande att de rödgröna i och med maktskiftet tagit bort detta mål ur Region Skånes budget. Tydligen är inte medborgarens makt över den egna vården och möjligheten att byta vårdgivare om man inte är nöjd längre prioriterat. Ökad mångfald och utökade vårdval är också mål man tagit bort – och därför kommer vi inte om ett år i årsredovisningen kunna läsa lika goda besked som i den nu aktuella: Att fyra nya vårdval infördes i Region Skåne under 2014.

Läs hela årsredovisningen här: Årsredovisning 2014