Besök på palliativa enheten i LundKristdemokraternas regionfullmäktigegrupp har idag sammanträde på St Lars-området i Lund.Utöver att mejsla ut en stark oppositionspolitik besöktes den palliativa enheten i Lund. Härifrån utgår den avancerade hemsjukvården i Lund med omnejd och patienter i livets slutskede vårdas på plats.

Under den föregående mandatperioden fördubblades antalet palliativa slutenvårdsplatser – på kristdemokratiskt initiativ. Vi har ständigt prioriterat en värdig vård för patienter i livets slutskede och är glada över att man i Lund kan visa upp goda resultat för patienterna vad gäller såväl fysiskt som psykiskt omhändertagande.

Utöver våra regionpolitiker syns längst till höger enhetscheferna för slutenvård respektive hemsjukvård Camilla Tengvall och Karin Rådberg, samt verksamhetschef Ingrid Vesterberg och stabschefen för vårdproduktion Karin Ekelund.