Igår ägde Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) valkongress rum. Kommun- och regionpolitiker från hela landet samlades i Stockholm för att välja bland annat ny ordförande och styrelse. Den nya styrelsen väljer idag vilka som ska sitta i SKLs olika beredningar.

sodertunprofileKristdemokraternas gruppledare i Region Skåne Birgitta Södertun är föreslagen att väljas till ersättare i beredningen för tillväxt och regional utveckling.

– Den senaste tidens varsel och uppsägningar visar att läget börjar bli akut och att Skånes och Sveriges konkurrenskraft måste stärkas om vi på sikt ska kunna behålla vårt välstånd. Där har även regioner och kommuner en roll att spela i att främja ett fritt näringslivsklimat. Jag har varit regionpolitiker sedan Region Skåne bildades 1999 och tar med mig en stor erfarenhet in i det här arbetet, säger Birgitta Södertun (KD).

larsthunbergKristdemokraternas kommunalråd i Helsingborg Lars Thunberg, tillika andre vice ordförande i Kristdemokraterna i Skåne, är föreslagen att väljas till ersättare i beredningen för demokratifrågor.

– Jag är glad över förtroendet och ser fram emot att få vara med och utveckla demokratifrågorna i SKL. En hållbar samhällsutveckling förutsätter att människor känner sig delaktiga och kan påverka sin situation. Jag hoppas att min erfarenhet från Helsingborg, där jag lett demokratiarbetet de senaste åren, kan bli en tillgång i SKL-beredningen, säger Lars Thunberg (KD).

 

För mer information:
Birgitta Södertun (KD)
Regionråd
Tel: 044-309 33 53

Lars Thunberg (KD)
Kommunalråd Helsingborg
Tel: 070-628 43 10