Foto: John Christian

Foto: John Christian

Per Einarsson (KD), andre vice ordförande i sjukvårdsnämnd Kryh (med driftsansvar för sjukvården i östra halvan av Skåne), lyfter på nästa regionfullmäktige den 24 februari frågan om renovering av operationsavdelningen på Hässleholms sjukhus. Detta efter att ordföranden i nämnden, Maria Nyman Stjärnskog (S), gett beskedet att någon renovering inte finns på hennes agenda (artikel i NSK, 30 jan).

– Det gör mig förvånad och bekymrad. När jag pratar med personal på sjukhuset så lyfter man fram behovet av att rusta upp och modernisera operationsavdelningen inom 3-4 års tid, annars riskerar kvalitén på vården att försämras avsevärt. En sådan utveckling vore olycklig för hela sjukhusets framtid, säger Per Einarsson.

Einarssons fråga till Nyman Stjärnskog blir:

– Är det verkligen rimligt att en renovering av operationsavdelningen inte finns med på din agenda?

För mer info:
Per Einarsson (KD)
Andre vice ordf sjukvårdsnämnd Kryh
072-528 84 17