På dagens sammanträde i regionfullmäktige förrättades val till Region Skånes nämnder och styrelser för det närmaste året. För Kristdemokraterna valdes:

 • Hälso- och sjukvårdsnämnden
  • Per Einarsson
  • Birgitta Södertun (ersättare)
 • Regionala utvecklingsnämnden
  • Josef Ander (ers)
 • Revisionen
  • Lars-Olof Olsson
 • Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden
  • Lars Lundberg (2:e vice ordf)
 • Kollektivtrafiknämnden
  • Ing-Marie Nilsson Axelsson (ers)
 • Kulturnämnden
  • Kristina Hansen
 • Patientnämnden
  • Kristina Hansen (ers)
 • Personalnämnden
  • Christer Unosson (ers)
 • Sjukvårdsnämnd SUS
  • Tony Rydberg (ers)
 • Sjukvårdsnämnd SUND
  • Birgitta Södertun (ers)
 • Sjukvårdsnämnd KRYH
  • Per Einarsson (2:e vice ordf)
 • Servicenämnden
  • Mikael Andersson (ers)