Mindre valfrihet och maktförflyttning från patienter till politiker. Det var de tydliga beskeden gällande sjukvården i statsminister Stefan Löfvens (S) regeringsförklaring idag.

Enligt Löfven ska den delen av Lagen om Valfrihetssystem (LOV) som gör det obligatoriskt för landsting att erbjuda solidariskt finansierade vårdval inom primärvården, strykas.

– Det är ett tydligt ställningstagande mot valfrihet som statsministern gör. Det återstår visserligen att se om han kan få igenom en sådan frihetsinskränkning i riksdagen, men får han det är det illavarslande även för Skåne, i och med att vi nu kommer att få en S-ledd regionledning här. Regionstyrelsens tillträdande ordförande Henrik Fritzon (S) har tidigare gett blandade besked i valfrihetsfrågorna, säger Kristdemokraternas skånska Regionråd Birgitta Södertun.

Man kan även konstatera att regeringsförklaringen inte innehöll några passager om vare sig patientmakt eller patientsäkerhetsfrågor.

– Däremot är det positivt att ungas psykiska hälsa och tillgängligheten till vård för psykiskt sjuka lyfts fram. Det återstår dock att se vilka konkreta lösningar på den hör problematiken som Stefan Löfven kan presentera, fortsätter hon.

För skåningarna är det också viktigt att den nya regeringen tar arbetet mot gränshinder i Öresundsregionen på allvar.

– Jag konstaterar att ordet ”Öresund” inte nämndes i regeringsförklaringen, så det började inte bra. Däremot lovar man satsning på ”strategiska infrastrukturprojekt”. Det återstår att se vad det innebär för Skånes del, avslutar Birgitta Södertun.

För mer information:
Birgitta Södertun (KD)
Regionråd
044-309 33 53