Det spekuleras en del i media om framtida koalitioner i Region Skåne. Kristdemokraterna vill därför göra tydligt att vi säger nej till att ingå koalition med Socialdemokraterna.

Beslutet togs enhälligt av vår distriktsstyrelses verkställande utskott efter att frågan hade kommit från (S). Tungt vägande skäl bakom beslutet var bland annat att de politiska skillnaderna är för stora och att vi sökte väljarnas förtroende för en allians- eller femklöverkoalition. Det löftet till väljarna tänker vi hedra även om det innebär att vi måste gå i opposition.

För mer information:
Birgitta Södertun (KD)
Regionråd
Tel: 044-309 33 53

Gustav Lundblad (KD)
Politisk sekreterare
Tel: 044-309 30 27