Region Skånes revision har granskat ledtiderna och patientupplevelsen i vården för patienter med bröstcancer och prostatacancer. I rapporten slår revisionen fast att väntetiderna är för långa. 

Regionrådet Birgitta Södertun (KD) ser allvarligt på kritiken:

– Jag är stolt över att vi har investerat i ny teknik och nya behandlingsmetoder, men det räcker inte när folk tvingas vänta. För mig är det helt uppenbart att nästa satsning i Region Skåne måste rikta sig mot köerna i cancervården. Det är ett krav från Kristdemokraternas sida, säger Södertun. 

Revisionen påpekar också att det behövs bättre rutiner i kontakten mellan patienten och vården. Man föreslår att alla patienter i förväg ska ges tider för de olika stegen vid provtagning och behandling samt för när resultat skall lämnas. Man föreslår också att en kontaktsjuksköterska ska finnas redan vid första vårdkontakten. Förslag som går i linje med vad Kristdemokraterna lade fram i sitt valmanifest.

– Jag välkomnar revisionens förslag. Vi måste lära av danskarna och införa behandlingsplaner (pakkeforløb) i cancervården. Där får patienten tider satta direkt utifrån ett standardförlopp som alla känner till och om något skulle avvika från förloppet vet man vart man kan vända sig. Det minskar oron och kortar väntetiderna. 

Faktaexempel från rapporten (bröstcancer)
Mål: Högst 14 dagar mellan diagnos och operation för minst 80 % av patienterna.
Måluppfyllelse: 41 procent.
Revisionsrapporten:
 
Vid frågor, kontakta:
Birgitta Södertun (KD)
Regionråd
044-309 33 53