Andreas Carlson gratuleras till den starka debattinsatsen.

Riksdagsledamot Andreas Carlson (KD) deltog på söndagskvällen i en debatt om jobbpolitik, direktsänd från Malmö i SVT. Carlson gjorde en bra insats och var tydlig i frågan om hur jobb skapas i ett samhälle: ”Det är företagare som skapar arbetstillfällen – inte politiker. Politiker ska underlätta för företagande.”

Kristdemokraternas linje är att Arbetsförmedlingen inte ska administrera arbetslöshet utan just förmedla jobb. Därför vill vi konkurrensutsätta Arbetsförmedlingen. ”Ska man förmedla jobb måste man ha kontakt med de som skapar jobb – företagarna”, sa Andreas Carlson i debatten där han också var tydlig i frågan om RUT-avdraget: Medan Vänsterpartiets Ali Esbati talade nedvärderande om RUT-företagare som ”tjänstefolk” berättade Carlson om hur Kristdemokraterna som enda parti vill utvidga RUT till att även gälla trädgårdstjänster och IT-tjänster.

Se hela debatten här: Jobbdebatten i SVT.