På Kristdemokraternas initiativ föreslås nu en ändring av skollagen som innebär att skolor som vill fira avslutningar i kyrkan får göra det. Vår uppfattning är att kulturarv och traditioner berikar samhället och vi vet att många håller med oss.

Bakgrunden till ändringen är att dagens skollag är otydlig kring vad som gäller. Skolinspektionen har exempelvis riktat kritik mot T4-skolan i Hässleholm för att de sjöng julpsalmer under avslutningen.  Nu blir det tydligt för skolledningar vad som tillåtet.

häggis skolavsl