Kristdemokraternas riksting i Karlstad är slut och efter fyra dagar kunde den skånska delegationen resa hem nöjd.

Kristdemokraterna Skånes ordförande Michael Anefur, Kristianstad, och vice ordförande Lars Thunberg, Helsingborg, återvaldes som ersättare i partistyrelsen.

– Jag är glad över att ha fått förnyat förtroende och kommer fortsätta att arbeta mot det sociala utanförskapet i samhället, säger Michael Anefur.

– Jag uppfattar ett starkt stöd för att arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor, säger Lars Thunberg.

Motionen om att ge sjuksköterskor betald specialistutbildning på samma villkor som läkare bifölls av rikstinget, efter skånska regionrådet Birgitta Södertuns den skånska delegationens tydliga propagerande för idén, som är viktig för att bekämpa den brist på specialistsjuksköterskor som blir allt större.

Rikstinget beslutade också att ställa sig positivt till utredning av fördelar och nackdelar med svenskt medlemskap i Nato, när det gäller att bibehålla fred och säkerhet.

En proposition om barn och ungas uppväxtvillkor röstades igenom. Kristdemokraternas vision för det svenska samhället är tydlig: Sverige ska vara världens bästa land att växa upp i. Fler lärarledda timmar i skolan, minskade barngrupper i förskolan, mer flexibel föräldraförsäkring och tidigare insatser för unga som riskerar ta brottets bana är ett par detaljer som partiet tog beslut om.

Ett förenklat regelverk för byggandet av ungdoms- och studentbostäder och sänkt tröskel för unga när det gäller är komma in på arbetsmarknaden är också tydliga prioriteringar.

För mer information:
Michael Anefur (KD), ordförande Kristdemokraterna Skåne
070-8391313

Lars Thunberg (KD), vice ordförande Kristdemokraterna Skåne
070-6284310

Birgitta Södertun (KD), skånskt regionråd
044-3093353