I dagens Helsingborgs Dagblad skriver Kristdemokraternas regionråd Birgitta Södertun, tillsammans med företrädare för de fyra övriga femklöverpartierna som styr Region Skåne, om nya vårdval och om hur Femklövern arbetat med att kapa vårdköerna sedan man vann makten 2006: Kortare köer med femklövern.

Nu förs på nytt makt över från politiker till medborgare och patienter när vårdval ska införas inom hudsjukvård, ögonsjukvård, psykoterapi och specialiserad beroendevård. Skåningarna som söker vård inom dessa områden kommer att kunna välja fritt bland olika utförare. Mångfalden blir större! Kvaliteten och tillgängligheten höjs när patienterna får styra vem som ska utföra vården!

I artikeln skriver femklöverföreträdarna bland annat:

Före 2009 kunde patienter i Skåne inte själva välja sin vårdcentral. Idag gör varje skåning sitt val och dessutom finns det fler vårdcentraler att välja mellan. Innan vårdvalet fanns 100 stycken vårdcentraler och 24 läkarmottagningar med vårdavtal och idag finns 149 vårdcentraler. De skånska patienterna kan byta vårdcentral när som helst och hur ofta som helst. Primärvården har kommit närmare skåningen.

Sedan femklövern tog makten 2006 har köerna kortats markant inom nästan alla områden!

2005 stod 12 500 patienter i kö för besök längre än 90 dagar. I dag är det 5 900 patienter.

2005 stod 12 500 personer i kö för operation längre än 90 dagar. I dag är det 1 700 patienter.

De skånska patienterna stod innan hörselvårdvalet i kö mellan 8-72 veckor för att prova ut en hörapparat. I dag behöver ingen vänta mer än åtta veckor. Antalet enheter har ökat från sju till 33 enheter och från sju orter till 17 orter. Likadant ser det ut med vårdvalet för gråstarr där det innan vårdvalet fanns sex stycken enheter och i dag finns det 16 enheter.”

En mycket positiv utveckling!