Äldrevård

Vi kristdemokrater är övertygade om att människor vill bestämma själva över sin vardag. Viljan avtar inte bara för att man blir äldre. Idag förvägras Malmös seniorer att bestämma vem som får gå in i deras hem. Äldreminister Maria Larsson (KD) uppmanar Socialdemokraterna att tänka om och gå med på valfrihet i hemtjänsten: 

Om äldreomsorgen ska få stöd och förtroende framöver, måste rätten att välja och inflytandet över vardagen så långt det är möjligt ligga hos den äldre själv. Det egna valet som tillgodoser det personliga behovet skänker livskvalitet. Vi är övertygade om att det är detta som Malmöborna vill ha. Nuvarande inriktningen leder oss fel. Katrin Stjernfeldt Jammeh, lägg de ideologiska skygglapparna åt sidan och kliv in på rätt väg. För de äldres skull.

Läs hela Maria Larssons artikel i Kvällposten här.