Igår skrev Kristdemokraternas riksdagsgruppledare Emma Henriksson, skånska regionrådet Birgitta Södertun och Helsingborgs socialnämndsordförande Anders Lundström om den kristdemokratiska politikens tydliga familjefokus i Helsingborgs Dagblad:

Vi kristdemokrater arbetar för att Sverige ska bli världens bästa land att växa upp i. Det kommer vi aldrig klara utan starka familjer. Att stödja föräldrarna är politikens viktigaste uppgift för att förbättra förutsättningarna för barnen. Tyvärr saknas det perspektivet alltför ofta när familjepolitik debatteras. Istället för stöd handlar diskussionen om hur politiker vill gå in och styra över familjernas vardagspussel. Det är inte där politikens verktyg behövs. Politikens uppgift är att skapa förutsättningar för att föräldrar ska kunna ge sina barn vad de behöver. Och det barn behöver är närvarande och engagerade föräldrar, som har både tid och ekonomiska möjligheter att ge dem hjälp, trygghet och kärlek.

Läs hela artikeln här: Fokus på familjen.