I Kristdemokraternas Skåne står patienten och dennes makt i centrum. Därför gläds vi nu åt att öppna upp för vårdval inom ögonsjukvården. Med ögonsjukvård menas undersökning, bedömning och behandling. Totalt utförs ungefär 171 000 öppenvårdsbesök och 51 000 operationer i Skåne idag.

De fyra sjukdomar som står i fokus för satsningen är grå starr (vårdval sedan tidigare), grön starr, åldersförändringar i gula fläcken och ögonbottenförändringar hos diabetiker. Dessa sjukdomsgrupper står för 70-80 % av den totala volymen öppenvårdsbesök. Av den totala volymen för operationer och behandlingar uppskattas ca 60-70 % kunna utföras inom ett valfrihetssystem vilket totalt innebär att cirka 115-130 000 (av ca 171 000) besök kommer att överföras till ett vårdval för ögonsjukvård.

Verksamhetsstart för intresserade vårdgivare är planerad till våren 2014. Sedan vårdval infördes för grå starr har köerna kapats dramatiskt. Vi hoppas på samma positiva utveckling för de nya diagnosgrupperna.

Birgitta Södertun
regionråd