Det finns ett ökande behov av vård och rådgivning särskilt i gruppen kvinnor mellan 50 och 60 år. Fram till år 2020 beräknas gruppen öka med 13 procent vilket förutsätter att vården anpassar sig. Vi ger nu hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att ta fram tillägg för Skånes barnmorskemottagningar och vårdcentraler.  Det innebär att ackrediteringsvillkoren förändras inför nästa år, så att mottagningar som kopplar en gynekolog till sig, ska kunna erbjuda till exempel råd till och behandling av kvinnor i övergångsåldern.

– Barnmorskor beskriver att de får många förfrågningar från kvinnor som vill ha hjälp med till exempel klimakteriebesvär och inkontinens, men dagens uppdrag ger dem inte möjlighet att bidra fullt ut med sin kompetens. Vi ändrar därför villkoren  så att mottagningar, med stöd av gynekolog, ska kunna främja kontinuiteten och öka tillgängligheten för dessa kvinnor genom att erbjuda vård på samma ställe, säger Birgitta Södertun (KD), regionråd.

Genom denna nya vårdtjänst vill vi öka närvaron av läkare med gynekologisk kompetens i den nära vården. Det är ett alternativ till vårdval som går snabbare att genomföra och som vi tror kommer att bli mycket uppskattat. Tilläggen börjar gälla 1 januari 2014.