goranhagglund-03– Jag är glad över att  vårdvalsreformen är så uppskattad av vårdens huvudpersoner: Patienterna.

Det sa Göran Hägglund med anledning av rapporten om vårdval som presenterades på tisdagsmorgonen.

 Myndigheten för vårdanalys presenterade en jämförande studie om hur upplevd tillgänglighet och vårdutnyttjande utvecklats efter vårdvalsreformen. Studien visar att valfrihet upplevs som extra viktigt av de personer som har tätast vårdkontakter.

Vidare sa Hägglund:

– Att tillgängligheten och besöken ökat både i allmänhet och för dem med stora vårdbehov, är positivt. Vårdens jämlikhet är en central aspekt att följa upp. Det är därför viktigt att vi arbetar vidare med öppna jämförelser, den etiska plattformen och kvalitetsregister.

Vi skånska kristdemokrater driver på för fler vårdval i den skånska vården. Utvecklingen från vårdmonopol till ökad patientmakt i Skåne är bra och bör fortsätta.