Birgittas tal från dagens debatt i regionfullmäktige om budgeten för 2013:

Det talade ordet gäller.

Edvard Persson han sjöng om att ”Skåne är ett härligt land”. Och det är nog mer sant idag än då. Utvecklingen går framåt på många områden. När vi nu lägger fram den femtonde budgeten för Region Skåne så ska vi komma ihåg Skånes alla fördelar: vi har mångfald, men också en fast förankring i en rik och unik kulturhistoria. Vi har landets allra främsta åkermark, men också ett läge som underlättar för nya näringar.

Sedan vi gick ut med vårt budgetförslag har det mesta handlat om läget i sjukvården. Och det är fullständigt naturligt, det är vårt huvuduppdrag till skåningarna. Och även här är det mesta bättre än förr. Fler liv räddas idag än någonsin. Vården har mer resurser idag än någonsin. Och köerna är radikalt mycket kortare idag än för tio år sedan – även om vi inte är helt i mål.

Patientsäkerhetsarbetet går framåt. Bara för någon vecka sedan fick vi veta att vi hämtar hem 25 miljoner extra från statens patientsäkerhetspott. Dessutom – och detta är mycket viktigt – håller femklövern på att myndigförklara de skånska medborgarna. Den gamla, stela och socialistiskt uppbyggda vården injiceras nu med valfrihet och patientmakt. Jag som kristdemokrat välkomnar detta.

Det ekonomiska läget är tufft och framförallt ute i vården. Vår personal sliter varje dag för skåningarnas bästa. Vi lägger en stram budget i mycket osäker ekonomiskt tid. De nära 38 miljarderna innehåller tydliga prioriteringar och strategiska satsningar. Men också fortsatta effektiviseringar för att verksamheten ska stå rustad för framtiden.

Förändringarna handlar om att organisera oss smartare – inte om att springa fortare. 50 miljoner satsas på nya IT-system. Vi vet att personalen drar sig i håret över dagens IT-system som snarare stjälper än hjälper. Vi drar ner på central administration. Vi får nu ersättningssystem som genom tydliga mål ska förbättra verksamheterna. Och vi satsar förebyggande för att människor inte ska bli sjuka i onödan.

Femklövern tar ansvar för att förvalta skattekronorna på bästa sätt – också långsiktigt. Två partier föreslår skattehöjning här idag . Den som vänder sig till skåningen för mer pengar är svaret skyldig: Används varje krona effektivt? Hur påverkas köpkraften, företagen och arbetsmarknaden i en ekonomiskt svår tid? Hur påverkas skattekraften, som redan ligger i botten? Vi har diskuterat frågan grundligt i femklövern – och till slut landat i det vore riskabelt 2013. Här får vi stöd av Konjukturinstitutet och vårt ekonomiska råd. Vad som sker 2014 återstår att se.

Sen får inte lyssnarna glömma att S vill ha makten både här och i till exempel Hässleholm. I Hässleholm vill man också höja skatten med 60 öre. 1,20 per hundring i höjt skattetryck för syrrorna från Vinslöv och Wittsjö. Det är inga korvören vi snackar om.

I en ekonomiskt tuff tid måste vi prioritera. Vi tillför pengar till vårdcentralerna, särskilt för att förbättra vården för de gamla – de som byggt vårt samhälle. Vi stärker psykiatrin som varit på tok för eftersatt. Vi riggar en ny organisation för en jämlikare och värdigare vård i livets slutskede. Viktiga frågor som jag återkommer till senare i debatten.

För oss kristdemokrater har det varit viktigt att budgeten har ett tydligt perspektiv på barn och ungas situation. Vi kristdemokrater vill göra Skåne till landets bästa region att växa upp i. Familjen är samhällets viktigaste och mest grundläggande välfärdsinstitution. Vi vill ge föräldrar goda förutsättningar att förmedla sunda värderingar och sätta tydliga gränser. Ibland innebär det att vi i Region Skåne finns med och ger stöd och hjälp.

Familjecentraler samlar kunskap kring barns behov – samtidigt som föräldrarnas roll tas tillvara. Sju stycken tillkommit bara i år. 2013 blir finansieringen mer stabil och förutsägbar, vilket vi tror kan höja kvaliteten och skapa nya centraler. Vi bygger även upp familjecentrum för barn med ADHD.

De allra flesta barn och ungdomar i Skåne mår bra. Men andelen som lider av psykiska besvär ökar, särskilt bland tonårsflickor. Man upplever ökad press och stress. I gruppen 15-24 känner fler än tidigare att smärtan är så tung att bära att de hellre försöker ta sitt liv.

2013 startar fyra nya mottagningar för barn och unga med psykisk ohälsa och deras föräldrar. Det har varit på tok för otydligt vem som har ansvaret för unga med själsliga besvär, men där BUP egentligen är för avancerat. Vi blir bland de första i landet med detta och mycket lidande – men också kostnader – kan undvikas genom tidigare hjälp. Dessutom satsar vi fyra miljoner på att öka tillgängligheten på ungdomsmottagningarna – bland annat för att minska tonårsaborterna.

Vården måste bli bättre på att upptäcka barn som misshandlas eller far illa på annat sätt. Nästa år får personalen ett permanent kunskapsstöd för att kunna upptäcka och anmäla problem.

Bidragsberoendet som många skånska ungdomar fastnar i måste brytas. Region Skåne ska främja företagsamheten och starta en jobbkommission för att bekämpa arbetslösheten.

Dessutom fru ordförande sker satsningar på kulturarvet, vilket i grunden är en fråga om att förebygga rotlöshet hos våra barn och barnbarn.

Som avslutning måste jag ta upp djup skiljelinje mot S- budgeten. Synen på mångfald, privata alternativ och valfrihet i vården. Vi lägger en budget med fler möjligheter att välja. Ni lägger en budget som är kliniskt ren från allt vad valfrihet heter. Nej till nya vårdval. Istället skriver ni att just offentligt drivna vårdcentraler måste finnas överallt – för trygghetens skull. Som att alla nya, ofta uppskattade, privata enheter till följd av LOVen inte skulle bidra till trygghet och kvalitet.

Nej, man kan nog tolka S syn på valfrihet med hjälp av ett citat av Hjalmar Söderberg: ”Det anses inte önskvärt att folket blandar sig i sina egna angelägenheter.”

Jag är glad över att tillhöra en majoritet som inser att vårdmonopolets tid sedan länge är förbi.