Publicerad i Kvällsposten den 5 april 2012.

På lördag är det den 7 april – Världshälsodagen. I år är temat för dagen, som syftar till att uppmärksamma globala utmaningar för människors hälsa, det hälsosamma åldrandet.

Människor världen över blir allt äldre. Ekonomisk utveckling och bättre levnadsvillkor har gjort att den förväntade livslängden ökat markant på senare år.

Även i Skåne blir befolkningen äldre. Efterkrigs ­tidens stora födelsekullar börjar snart fylla 70 och vårt allt högre välstånd gör att även vi i den rikaste delen av världen lever allt längre.

Detta ställer Skåne inför såväl stora möjligheter som stora utmaningar. Det kanske inte alltid kommer fram i debatten kring den åldrande befolkningen – men det är självklart positivt att människor lever längre. Hundratusentals människor har möjlighet att njuta av en värdig ålderdom i Sveriges vackraste landsända. För att kunna njuta av ålderdomen fullt ut är det dock av största betydelse att ha den goda hälsan i behåll.

Kopplingen mellan äldres levnadsvanor och väl befinnande är stark. Vi i Kristdemokraterna och den styrande femklövern i Region Skåne gör allt vi kan för att ge understöd för ett hälsosamt leverne till äldre skåningar.

Region Skånes folkhälsoenkät från 2008 visar att många äldre skåningar upplever att de inte själva kan påverka sin egen hälsoutveckling. Detta är olyckligt, då även äldre kan förbättra sin livssituation markant genom bra matvanor, motion och träning. Inte bara den fysiska hälsan är viktig, enkäten visade också att många äldre upplever ett socialt utanförskap. Ohälsa och ofrivillig ensamhet bland äldre är samhällsproblem som det är viktigt att vi politiker hjälper till med att belysa och bekämpa.

Region Skåne anordnar tillsammans med olika studieförbund cirkelledar-utbildningar i metoden Passion för livet. Denna syftar till att stimulera positiva förändringar av vanor och mönster i livsstil för att få bästa möjliga ålderdom.

Ihop med Skåneidrotten arrangerar Region Skåne också Senior Sport School. Skåningar som är 50 år och äldre erbjuds att delta i denna sportskola och att, med glädjen i centrum, prova på olika idrotter, laga mat tillsammans och umgås.

Vi hoppas och tror att Passion för livet och Senior Sport School inte bara kan förbättra den fysiska och psykiska hälsan bland Skånes äldre. Det är aldrig för sent att gå över till sundare livsvanor!

Även utveckling av sjukvården är självklart oerhört viktig när det gäller att förbättra äldres hälsosituation. För ett par veckor sedan invigde jag en ny geriatrisk avdelning vid Skånes Universitetssjukhus. Kristdemokraterna i Region Skåne har länge kämpat för att få till stånd avdelningen, och vi är stolta över att den nu är öppen för Skånes äldre patienter.

Avdelningens inrättande syftar bland annat till att äldre ska slippa sitta och vänta på akutmottagningar i onödan. Det är ett viktigt steg i det kontinuerliga arbete Kristdemokraterna och Femklövern i Region Skåne ständigt är sysselsatta med, att förbättra livssituationen för våra äldre. Att bli gammal i Skåne ska vara en positiv upplevelse.

”Att bli gammal i Skåne ska vara en positiv upplevelse.

 

Birgitta Södertun (KD)

Regionråd och ordförande i folkhälsoberedningen Region Skåne