Publicerad i Kristianstadsbladet 30 maj 2011

Cirka två månader har gått sedan EU-kommissionen meddelade att ideella föreningar bör tvingas betala moms. Vi var många som uppmärksammade galenskapen i detta. Nu är det något tystare. Sådan är medielogiken. Jag vill dock, på detta sätt, uppmana oss alla att fortsätta protesterna, för än är inte frågan körd.

Varför är då beskedet galenskap?

EUs huvudargument stavas konkurrensneutralitet. Men vem kan på fullaste allvar tro att den lokala idrottsföreningen som säljer korv på knattematchen utgör ett hot mot kommersiella aktörer? Istället är det kraften i civilsamhället, och därmed en viktig beståndsdel för vår gemensamma välfärd, som hotas.

Även en låg momssats skulle få ödesdigra konsekvenser för föreningssverige. Risken är stor att föreningar skulle tvingas minska verksamheten och/eller höja medlemsavgifterna. Dessutom skulle de belastas med krångliga administrativa rutiner för momsredovisning – en byråkrati som inte underlättar letandet efter folk som är beredda att ställa upp ideellt.

Och frågan är: Hur påverkas villigheten att skänka möbler och kläder, när människor vet att delar av pengarna går till moms istället för till välgörenhet?

Vi kristdemokrater har länge kämpat för ett friare och starkare civilsamhälle. I regeringen har vi drivit igenom avdragsrätt för gåvor till välgörande ändamål. I Region Skåne har vi tillsammans med våra vänner i Femklövern drivit på för en överenskommelse om samverkan med den idéburna sektorn. EU:s besked står i bjärt kontrast till denna inriktning.

Regeringen har satt ner foten mot momsplikten. Nu måste vi alla hjälpas åt och fortsätta att rikta strålkastarnas ljus mot denna viktiga fråga.

Och förresten; 2011 har utsetts till Europaåret för frivilligarbete. Snacka om parodi.

Birgitta Södertun (KD)
Skånskt regionråd