Kristdemokraterna i Skåne är öppna för en större sydsvensk region. Det beslutet har nu fattats av partiets distriktsstyrelse, efter samråd med regiongruppen.

– Vi kristdemokrater är öppna för diskussion med våra närliggande län. Vår utgångspunkt är att det krävs ett långsiktigt ansvarstagande för servicen till medborgarna. Skånes befolkningsunderlag räcker inte. Vi måste agera för att kunna garantera kvalitet och effektivitet i morgondagens välfärd, säger Michael Anefur, distriktsordförande för Kristdemokraterna i Skåne.

Michael Anefur fortsätter:

– Givetvis finns det både för och nackdelar med en regionutvidgning. Vi menar dock att fördelarna väger tungt. Det handlar bland annat om att samordna kollektivtrafiken, stärka rösten för nödvändiga infrastruktursatsningar och samordna och effektivisera vården, så att medborgarna får bästa möjliga välfärd för skattepengarna.

En annan tungt vägande anledning handlar om att säkra underlaget för den blir högspecialiserade regionsjukvården.

– Mycket av denna finns idag vid SUS. Stänger vi dörren för våra närliggande län finns en viss risk att det kan det få ödesdigra konsekvenser för skånsk vård. Vi skulle tappa mark mot andra. Det är inte en risk jag tycker vi ska ta, säger Birgitta Södertun, kristdemokraternas gruppledare i Region Skåne

En sammanslagning lär ta tid och är förknippad med en rad tuffa utmaningar.

– Vi måste vara lyhörda mot medborgarna och det civila samhället, vilket innebär att en utvidgning måste förankras bland skåningarna, säger Birgitta Södertun.

För mer information:

Michael Anefur
Distriktsordförande
0708-39 13 13

Birgitta Södertun
Gruppledare
044-309 33 53