– En friskare befolkning är avgörande ur många aspekter, bland annat för framtidens tillväxt. Mycket görs i Skåne, men vi måste bli ännu vassare. Vi vet att det finns stora hälsoskillnader inom Skåne beroende på till exempel var man bor, säger Birgitta Södertun (KD), regionråd med ansvar för folkhälsofrågor.

Det nationella Healthy Cities- nätverket är ett WHO-nätverk där ett antal kommuner, och framöver även regioner, gemensamt arbetar med de stora folkhälsoutmaningarna. Ambitionen med nätverket är att stödja det lokala strategiska arbetet för att uppnå de nationella folkhälsomålen. Ett exempel på områden nätverket arbetar med är hur vi kan bidra till mer jämlika hälsovillkor, på alla nivåer. Genom deltagande av tjänstemän och politiker sprids erfarenhet och kunskap som tidigt kan föras upp på den politiska dagordningen och genomsyra det politiska beslutsfattandet.

– Genom att finnas med i nätverket, och träffa andra kommuner och regioner som arbetar aktivt med frågorna, kan vi stärka arbetet ytterliggare. Vi slipper att uppfinna hjulet själva var och varannan gång, men får samtidigt möjlighet att dela med oss våra positiva erfarenheter, fortsätter Birgitta Södertun.