Foto: Louise Ercolino

En händelserik dag i Västra hamnen, Malmö. Först anlände Kronprinsessan HKH Victoria och prins Daniel för att besöka Region Skåne och diskutera folkhälsa och ESS-anläggningen. Strax därefter tog regionråd och ordf. i Folkhälsoberedningen Birgitta Södertun emot socialminister Göran Hägglund och statssekreterare Karin Johansson. Dagens besök var starten på ”Landstingsdialog 2011”, i vilken Hägglund ska besöka samtliga landsting och regioner med syftet att följa upp hur man arbetar efter regerings reformer. 

Programmet startade med diskussion om bl a fokusområden såsom tillgänglighet, psykiatri, äldre och patientsäkerhet. Ministern pratade även på kommunledningskonferensen om bl a äldrefrågor. Besöket avslutades med ett verksamhetsbesök på Handkirugen, SUS, som på ett föredömligt sätt har effektiviserat sin verksamhet inom ramen för samma resurser.

Vad tyckte ministern om dagens besök? Ta del av det här.