– Vi vet att ohälsa innebär stora kostnader, både för den enskilde men också samhällsekonomiskt. Det ligger en stor utmaning i att förbättra hälsoförutsättningarna i Skåne, inte minst för de grupper som har det tuffast. Att satsa på en förbättrad folkhälsa är en investering för långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt.

Det säger Birgitta Södertun (KD), med anledning av att årets första sammanträde för Region Skånes folkhälsoberedning har genomförts, vilket också var Södertuns första sammanträde som ordförande.

På sammanträdet behandlades en rad viktiga förslag för Skånes framtida folkhälsoarbete. Bland annat fördelning av 5 miljoner kronor i utvecklingsmedel för 2011.

– Pengarna kommer användas för att i samverkan med en rad olika aktörer få ut största möjliga effekt. Bland annat handlar det om förslag för hälsosamt åldrande, psykosocial hälsa och en fortsättning av Skåne Lyfter, en utåtriktad hälsovecka i alla Skånes fyra hörn med start den 6 maj.

Vidare gavs ett beslutsförslag till regionstyrelsen om att avsätta 2, 2 miljoner kronor för genomförande av en regional barndatabas samt levnadsvaneundersökning av unga. Syftet är att i samverkan med barnhälsovården och kommunerna klarlägga barn och ungas hälsosituation i hela Skåne. Pengar finns för 2011 och förslaget handlar om säkra medel för 2012.

– Idag saknas fullständig information kring barns och ungdomars hälsa i Skåne. Barndatabasen och levnadsvaneundersökningen blir nycklar för att kunna stärka arbetet kring barn och ungas hälsa och uppväxtvillkor, vilket är ett av de områden som vi betonar extra i vår regionala folkhälsostrategi.

För mer information:

Birgitta Södertun
Regionråd
Ordförande i Folkhälsoberedningen
Tfn 044- 309 33 53