Jag var idag inbjuden att tala på Kristdemokraterna i Östra Göinges årsmöte, som i år gick av stapeln i Glimåkra. Det är alltid trevligt att besöka lokalavdelningar för att få inspel från olika delar av den skånska geografin. Extra kul är det att komma till göinge varifrån jag har många sommarminnen från när jag var barn.

Mötet avslutades med diskussion och frågestund kring viktiga frågor för oss och för göingeborna såsom vårdenheter, köer i vården, infrastruktur och kollektivtrafikförbindelser, geriatrik, familj- och ungdomspolitik. Jag ser fram emot fler besök bland våra lokalavdelningar. 

Birgitta Södertun, regionråd