Den nya mandatperioden 2011-2014 har nu tagit sin början. Här är en sammanfattning av vad som hänt kring den nya politiska organisationen i Region Skåne sedan valet.

Birgitta Södertun (t.v.) är ny gruppledare och regionråd för oss kristdemokrater. Hon har en bakgrund som barnmorska och kommalråd i Helsingborg. Södertun brinner särskilt för frågor som rör valfrihet, barn – och ungas uppväxtvillkor, äldrevård och naturligtvis också folkhälsa, som är hennes huvudsakliga ansvarsområde inom majoriteten.

 Läs mer om Birgitta Södertun exempelvis här och här.