Skånedagen är Kristdemokraterna i Skånes utbildningsdag och extra partidistriktsårsmöte. Du som deltagare får möjligheten att delta i seminarie...

Read More

Anmälan till Skånedagen 2018

Trots personalens fantastiska insatser har skånsk vård problem. Köer, överbeläggningar, uppskjutna canceroperationer och bristande arbetsmiljö. ...

Read More

Vänd den skånska vårdkrisen