Kristdemokraterna i Perstorp

Ebba Busch Thor, partiordförande: Vi har ett moraliskt ansvar att hjälpa medmänniskor i nöd. Vi kristdemokrater driver nu: Öka antalet kvotflykti...

Read More

Öka antalet kvotflyktingar

Kristdemokraterna vill engagera sig i frågor som berör just dig! Vi driver frågan om Färdtjänst i kommunal regi gärna ihop med näraliggande kom...

Read More

Vår politik i Perstorp

                Vitsippspriset (år 2013) utdelas för hästskjutsar i Perstorp Att erbjuda allmänheten möjligheten att åka med häs...

Read More

Vitsippspris till perstorpsbor