2015-04-25 15.45.27

Ulla-Britt Brandin, ordförande för Kristdemokraterna i Perstorp deltog i årets Almedals-vecka. ”Det var ett  hektiskt program varje dag, men mycket intressant och lärorikt” säger hon. Ulla-Britt deltog i olika seminarier. Ett ämne var folkhälsofrågor, något som är ett av hennes engagemang lokalt i Perstorp. Seminarierna handlade också om e-hälsa, offentlig mat i t ex skolor och sjukhus samt om skolfrågor. En fråga var hur man ska få tillbaka intresset från skolkande ungdomar; en annan var elevinflytande. Ytterligare ett ämne var ensamkommande flyktingbarn. Det gavs också möjlighet att provåka elbilen Tesla.
Speciellt intressant var att lyssna på nyblivna partiordförande Ebba Busch Thors anförande. Hon betonade familjefrågor, t ex den egna familjens rätt att själv bestämma över sin situation och fördelningen av barnledigheten mellan föräldrarna. Ebba Busch Thor är nybliven mamma, så familjefrågorna var särskilt aktuella för henne. Hon tog även upp andra aktuella politiska frågor.
Lyssna på hennes tal genom att klicka på länken här!
text: bengt jarring