Till Kulturnämnden lämnades detta förslag den 30 april

Kulturpris 2015

Kristdemokraternas lokalavdelning i Perstorp vill härmed lämna förslag till mottagare av Perstorps kommuns kulturpris år 2015. Vi föreslår att priset tilldelas Bert Klang, Hagstad för hans mångåriga engagemang med att anordna musikdagarna i Hagstad. Evenemanget har väckt stort intresse och många musikälskande personer har genom åren deltagit i musikdagarna. Motiveringen är också det stora arbete som har lagts ner på detta samt att det har bidragit till att erbjuda möjlighet att framföra musik för och med många enskilda personer och därmed ett framhävande av musiken som kultur-skatt. Detta har även haft en stor betydelse för Perstorps kommuns kulturliv. Just i år skulle ett kulturpris vara speciellt motiverad då musikdagarna just i år firar 20-årsjubileum.

Kristdemokraterna i Perstorp anser att Bert Klang är en värdig mottagare av årets kulturpris.

Bengt Jarring, sekreterare