2015-04-25 15.45.27 2015-04-25 142 2015-04-25 13.43.02

Ulla-Britt Brandin, ordförande för Perstorps lokalavdelning, deltog vid rikstinget i Stockholm den 25 april. Avgående partiledare Göran Hägglund välkomnade och öppnade det Extra Rikstinget. Med acklamation valdes sedan Ebba Busch Thor till ny partiordförande. Till förste vice ordförande valdes Jakob Forssmed och till andre vice ordförande Emma Henriksson.

Övriga styrelseledamöter blev: David Lega, Annika Eclund, Andreas Carlson, Caroline Szyber, Monica Selin, Aron Modig, Peter Kullgren, Bengt Germundsson, Sofia Damm, Soledad Henriquez, Lars Adaktusson och Anders Sellström. Bland ersättarna återfinns bl a skåningarna Lars Thunberg och Michael Anefur.

Efter valen kallades tre mycket omtyckta partiledare upp på podiet: Alf Svensson, Göran Hägglund och Ebba Busch Thor.

Nästa ordinarie riksting äger rum under hösten.

text: bengt jarring