2015-04-14 20.27.38  2015-04-14 20.27.29  2015-04-14 20.26.40

Agnetha Dentback från Hässleholm informerade om Brottsofferjourens verksamhet, då hon besökte  styrelsen för Kristdemokraternas lokalavdelning i Perstorp den 14 april. Mötet gav en nyttig och mycket bra information om vad den som blivit drabbad av ett brott kan få hjälp och stöd med.

Brottsofferjouren hjälper inte bara brottsoffer, utan också vittnen och anhöriga, och med sin verksamhet erbjuder:

* Möjlighet att lyssna

* Information om polisanmälan

* Information om rättsprocessen

* Stöd vid eventuell rättegång

* Information om ersättning

* Hjälp med myndighetskontakter

* Hjälp att bearbeta det som hänt

Brottsofferjouren i Hässleholm har också kommunerna Osby och Perstorp som sitt verksamhetsområde.

text: bengt jarring   foto: rosa petrovic holmberg