En del av de ca 130 deltagarna

 Mötespresidium fr vänster: Kjell Bornhager, Anders Ivarsson, Lennart Fredriksson och Gustav Lundblad

 

Lördagen den 21 mars höll Kristdemokraterna i Skåne vårstämma i Skepparslöv utanför Kristianstad. Från Perstorps lokalavdelning deltog Ulla-Britt Brandin, Erik Persson samt Bengt Jarring. Ca 130 skånska kristdemokrater fanns på plats. Dessa fick uppleva en debattrik – och därmed mycket lång – stämma. En orsak att stämman drog ut på tiden var att man hade att besluta om hela 36(!!) motioner.

Partisekreterare Acko Ankarberg Johansson, en av de tidigare kandidaterna till partiledarposten, medverkade. Hon talade bl a om näringsliv, jordbruk, den senaste tidens stora varsel i Sverige, krig i omvärlden samt om jobbskatteavdrag som har medfört ca 100000 nya arbetstillfällen. Hon berörde också värderingar som håller över tid. Hennes tal gav mycket inspiration och framåtanda!

Till distriktsordförande för Kristdemokraterna i Skåne omvaldes Michael Anefur, Kristianstad. Anna-Karin Davidsson, Lomma och Lars Thunberg, Helsingborg valdes till 1 vice respektive 2 vice ordförande. Därutöver finns ytterligare sju ordinarie ledamöter och två ersättare i distriktsstyrelsen. De associerade förbunden KDU, KD-K och KD-S utser vardera en ordinarie ledamot och en ersättare.

foto och text: bengt jarring