2014-11-22 12.05.57           Göran Hägglund och Ulla-Britt Brandin           Sofia Damm o Ulla-Britt

Kristdemokraternas partiordförande Göran Hägglund medverkade vid Skånedistriktets höststämma i Helsingborg under lördagen, den 22 november 2014 . Göran Hägglund tackade alla närvarande – drygt 100 personer varav 77 ombud – för stora insatser under valåret 2014.  Han fick många uppskattande applåder för sitt stämmotal. Perstorps Kd-ordförande Ulla-Britt Brandin syns på bilden tillsammans med Hägglund.

Kristdemokraterna i Skåne har två riksdagsledamöter, Tuve Skånberg och Sofia Damm (på bilden med Ulla-Britt Brandin) samt fem ledamöter i Region Skåne. Efter valanalysen kommer verksamhetsplanen för 2015 att presenteras av Kristdemokraternas distriktsstyrelse.

text: bengt jarring

foto: rosa petrovic holmberg