Kristdemokraterna vill engagera sig i frågor som berör just dig!

Vi driver frågan om Färdtjänst i kommunal regi
gärna ihop med näraliggande kommun
Viktigt med:
– lokalkännedom, punktlighet, servicemedvetande, tillförlitlighet

Vi driver frågan om kommunal Musikskola,
gärna utvecklingsbar till Kulturskola
Viktigt:
– kunniga och engagerade lärare
– att möta ungdomars fritidsintresse
– att ta tillvara och utveckla ungdomars musik- och kulturintresse

Vi driver frågan om Fixar-Malte för enkla arbeten i hemmen
Viktigt – en folkhälsofråga som:
– kan förebygga fallolyckor och mänskligt lidande
– en trygghetsfråga för den enskilde
– en kostnadsbesparing för samhället

Vi driver även frågor om:
– mindre barngrupper i förskolan
– tillräckligt med resurser till barn med särskilda behov
– mindre administrativt arbete för lärarna
– mer närodlad mat i kommunens verksamheter
– folkhälsofrågor – viktiga för ditt välbefinnande
– miljö – aktsamhet om naturens resurser
– minskad ungdomsarbetslöshet
– byggande av Trygghetsboende

På riksplanet:
· Vi vill ha kvar Rot- och Rutavdraget
· Vi vill införa sänkt skatt för pensionärer

2014-08-22 1533 2014-08-22 15 22 augusti 2014-08-22 15 1 2014-02-22 151 Birgitta o Ulla-Britt 1