Kristdemokraterna vill engagera sig i frågor som berör just dig!

Vi driver frågan om Färdtjänst i kommunal regi

gärna ihop med näraliggande kommun

Viktigt med:

–          lokalkännedom, punktlighet, servicemedvetande, tillförlitlighet

Vi driver frågan om kommunal Musikskola,

gärna utvecklingsbar till Kulturskola

Viktigt:

–          kunniga och engagerade lärare

–          att möta ungdomars fritidsintresse

–          att ta tillvara och utveckla ungdomars musik- och kulturintresse

Vi driver frågan om Fixar-Malte för enkla arbeten i hemmen

Viktigt – en folkhälsofråga som:

–          kan förebygga fallolyckor och mänskligt lidande

–          en trygghetsfråga för den enskilde

–          en kostnadsbesparing för samhället

Vi driver även frågor om:

–          mindre barngrupper i förskolan

–          tillräckligt med resurser till barn med särskilda behov

–          mindre administrativt arbete för lärarna

–          mer närodlad mat i kommunens verksamheter

–          folkhälsofrågor – viktiga för ditt välbefinnande

–          miljö – aktsamhet om naturens resurser

–          minskad ungdomsarbetslöshet

–          byggande av Trygghetsboende