Till kristdemokraternas regiongrupp i Skåne.

Ambulanssjukvården i Örkelljunga

Vi vill uppmärksamma kristdemokraternas regiongrupp på att insatstiden för ambulanssjukvården är alldeles för lång i Örkelljunga kommun. För närvarande har vi längsta mediantiden i Skåne till ambulansen anländer. Så har situationen varit i många år.
Detta drabbar medborgarna i Örkelljunga kommun, vilket skapar otrygghet inte minst bland boende på landsbygden, där insatstiden blir alltför lång.

Ambulansen finns f n stationerad i Örkelljunga lördagar/söndagar dagtid och denna närvaro förbättrar naturligtvis mediantiden i sin helhet, men innebär samtidigt att mediantiden är mycket längre under vardagar och nätter.

Denna situation sliter särskilt hårt på räddningstjänstens deltidsstyrkor, som kallas ut när SOS alarm bedömer att insatstiden blir för lång för ambulansen.
För deltidsbrandmän blir det extra påfrestande för att kunna sköta sitt vanliga arbete och deras arbetsgivare ser inte alltid med välvilja på detta.
Det är orimligt att begära att vår deltidsbrandkår ska ställa upp på de oproportionerligt många sjukvårdslarm, till vilka de kallas på grund av att ambulansens insatstid är så lång.

Under 2018 fick deltidsbrandkåren i Örkelljunga och Skånes Fagerhult rycka ut på 118 sjukvårdsrelaterade larm med en befolkning på 10 000 invånare, medan Ängelholm hade 44 sjukvårdsrelaterade larm på en befolkning på 41 000 invånare. Ängelholm har dessutom till skillnad från Örkelljunga en heltidsstyrka.

I Helsingborg är motsvarande siffra 157 larm med folkmängd på 108 000 personer. De har tre heltidsstyrkor och en deltidsstyrka. Omräknat i Örkelljungasiffror skulle Helsingborg behövt åka ut på 1278 uppdrag.

Vår partiavdelning vill med ovanstående motivering att kristdemokraternas regiongrupp aktivt arbetar för att ambulansnärvaron i Örkelljunga stärks, åtminstone att ambulansen stationeras dagtid i Örkelljunga hela året.

Gunnar Edvardsson Christer Unosson

Skrivelsen godkänd och antagen på Örkelljunga partiavdelnings årsmöte 2019-02-11