Vi har tagit ett beslut i kommunfullmäktige om att bygga en s.k. allhall i Örkelljunga.

De tycker vi Kristdemokrater är OK, men för oss Kristdemokrater är det ännu viktigare med ett nytt äldreboende i stället för Södergården som är gammal och svårarbetad för personalen.

De är viktigt att vi först garanterar en god o värdig omsorg för våra äldre. De måste finnas personal så att dem inte endast hinner med att ge mat, medicin o s.v. De måste även få tid fatt prata med de äldre. Det tycker vi hör till en värdig vård.

Lärarförbundet har nyligen rankat Örkelljunga skolor på 7:de plats i landet. Detta ska vi slå vakt om. Vi vill ha max 12 barn i förskolans grupper för de minsta barnen och max 15 för lite äldre barn. I grundskolorna, som skall finnas kvar i alla orterna, vill vi att lärarna tillsammans med eleverna pratar om värderingar för att motverka mobbing, främlingsfientlighet och oro i klassrummen.

De elever som behöver extra stöd skall få det tidigt så att dom får bästa möjlighet att sen följa med i högre årskurser.

Familjen är samhällets minsta byggsten. Vi vill att familjerna själva ska få välja hur dem vill ha sin barnomsorg. Förskola, dagbarnvårdare eller att själva ta hand om sina små med hjälp av bl. a. vårdnadsbidrag.

Familjer skall också själv få välja skola – kommunal eller friskola.

Så vill vi Kristdemokrater ha det i Örkelljunga och vi vill ha det med en fortsatt god och stabil ekonomi i kommunen.

clas

 

 

 

 

Clas Engström

För KD i Örkelljunga