För att modernisering ska ske i Örkelljunga vill vi: (utveckling av punkterna kommer längre ner)

 

–       stärka den lokala infrastrukturen med bättre internetuppkoppling.

–       bidrag till att infartsvägarna till Örkelljunga kommuns orter blir attraktivare och välvårdade.

–       stödja byalagens initiativ att skapa attraktiva och levande bygemenskaper.

–       ha förvaltningschefer som har tillräckligt med utvecklingsresurser för att kunna göra ett bra jobb.

 

Utveckling av punkterna:

 

–       Stärka den lokala infrastrukturen med bättre internetuppkoppling.

 

Idag är det ett flertal som har fiberuppkoppling i byn. Vi Kristdemokrater skulle vilja utöka fiberuppkopplingen då Internet blir en allt större del av vårt samhälle.

 

–       Bidra till att infartsvägarna till Örkelljunga kommuns orter blir attraktivare och välvårdade.

 

Tycker du att det ger ett bra första intryck av Örkelljungas orter när du kör av från motorvägen? Det tycker inte vi. Vi Kristdemokrater vill att infartsvägarnas utseende förbättras till att bli attraktivare och mer välvårdade för att ge kommunen som helhet ett bättre utseende.

 

–       Stödja byalagens initiativ att skapa attraktiva och levande bygemenskaper.

 

Kommunens orter har byalag som ser till dess utveckling och intresse. Vi Kristdemokrater vill stödja deras initiativ då de kan bidra med viktiga insikter till vad kommunens invånare anser vara viktigt för Örkelljunga kommuns utveckling.

 

–       Ha förvaltningschefer som har tillräckligt med utvecklingsresurser för att kunna göra ett bra jobb.

 

Vi vill att de chefer som finns inom kommunen ska ha de resurser som behövs för att kunna göra ett så bra arbete som möjligt för att föra kommunen framåt.

 

Ha ett bra val!

 

//Kristdemokraterna i Örkelljunga